ردیفنام فروشگاهنام شخصآدرسهمراهتلفن
1فروشگاه آزادیآقای آزادیبنی هاشم-بعد از سه راه پرتوی-پلاک71912178507922318763
2گالری استارآقای صنعتیبنی هاشم-خیروابادی-پلاک116902520966022310254
3الماس غربآقای حمامیآیت الله کاشانی912516788444048515
4گالری بارانآقای چوپانیبنی هاشم9125167884
5مصالح سختمانی بایآقای بایگلستان-بندر گز91127891001734362767
6فروشگاه پورمسیبآقای پورمسیببنی هاشم-نبش سه راه پرتوی930772719122518142
7کلینیک ساختمانی تاجبنی هاشم-کوچه ولیعصر-پلاک6912298539222300058
8جیتوکالاآقای رضاییفرجام-پلاک627919071645777180141
9فروشگاه زمانیآقای زمانیجاده ورامین-ابتدای قلعه نو-سمت راست912489680536692997
10فروشگاه سالزآقای قنبرپورانتهای نواب جنوب-خ زمزم-پلاک425912310065055864383
11 سرامیک مرجانآقای شهسواریشهریار-باغستان-روبروی بانک ملت9126202293
12فروشگاه صدفآقای سلیمیآیت الله کاشانی-بعد از پمپ بنزین-پلاک198938079650244088048
13تاسیسات طالاریآقای طالاریشریعتی-نرسیده به میدان قدس-کوچه پروین912234987322698763
14آقای عابدیمحموداباد9364553525
15فروشگاه عدالتآقای صالح زادهبانه-بلوار خلفای راشدین-روبروی سی ان جی91877470408734219140
16فروشگاه علاالدینیآقای علاالدینیمیدان رسالت-خ نیروی دریایی-انبار تهران شرق912297660276706137
17فروشگاه علاالدینیآقای علاالدینیبنی هاشم-بین نصیبی و میرهاشمیان-پلاک233912559804722529241
18فروشگاه فاراماآقای اکرمیرسالت-خ هنگام-بین والاییان و تکاوران912609859477134097
19فروشگاه گلدنآقای شوشتریبنی هاشم-روبروی پمپ گاز سابق-پلاک144939359057022537753
20فروشگاه لوکس شیرآقای دانشرودهن9123488662
21فروشگاه مبینآقای حسینیآیت الله کاشانی-روبروی شهرداری-پلاک40912547645744001134
22آقای مرزبانسلماس آذربایجان غربی9143465806
23فروشگاه والستونآقای میرزاییبنی هاشم-بالاتر از میدان-روبروی بانک اینده912126605626301065
24فروشگاه شهرابادیبنی هاشم9123477713
25آقای مهدیزادهگیلان-تالش-اسالم-خ امام-روبروی بانک تجارت91113581091344292150
26